Privacystatement

Privacystatement van The Study, Weverskamp 7, 3848 CN Harderwijk

Wij verwerken en beveiligen uw persoonsgegevens zorgvuldig en houden ons aan relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leest u alles over het verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens en wat doen wij ermee?
Wij slaan gegevens op die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken en met de klant gemaakte afspraken. Het gaat om uw adres, naam, telefoonnummer of e-mailadres en dat van uw bedrijf of stichting. Deze gegevens heeft u zelf aan ons verstrekt. Op het moment dat u een betaling doet, ontvangen wij ook uw bankgegevens. Daarnaast worden de e-mailadressen, telefoonnummers en namen bewaard van bedrijven en particulieren die contact met ons opnemen voor b.v. informatie omtrent een cursus of een offerte.
De informatie die wij bewaren beperkt zich tot dat wat noodzakelijk is.

Delen wij uw gegevens?
In principe worden gegevens nooit gedeeld met anderen tenzij het delen van de informatie noodzakelijk is teneinde onze afspraken met u en onze verplichtingen jegens de overheid na te komen. Om onze belastingaangifte te kunnen verzorgen heeft onze accountant toegang tot alle facturen.

Waarom bewaren wij deze gegevens?
Om goede afspraken te maken, deze afspraken uit te voeren, lessen in te plannen, offertes uit te brengen e.d. nemen wij contact met u op. Hiervoor gebruiken we meestal uw e-mailadres, bellen we u of sturen we u een bericht via WhatsApp of SMS. Uw gegevens worden ook gebruikt om u facturen te sturen en om u te informeren over allerlei activiteiten van het bedrijf.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar nadat u de laatste factuur heeft ontvangen. Wij zijn wettelijk verplicht onze administratie 5 jaar te bewaren.
Bent u geen klant, maar heeft u wel contact met ons opgenomen en hebben wij daarom uw gegevens, dan bewaren wij die tot 2 jaar na het laatste contact.

Kunt u uw gegevens aanpassen, inzien en verwijderen?
U heeft Recht van inzage, Recht op verwijdering en Recht op correctie. Wilt u hier gebruik van maken, stuur dan een verzoek naar vaneke@thestudy.nl

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens zijn opgeslagen op beveiligde apparaten die alleen toegankelijk zijn via inlogsystemen. In het geval van verlies van persoonsgegevens (datalek) zal dit zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de betrokkene. Eventuele freelancers dienen voor de start van de samenwerking een geheimhoudingsbeding te ondertekenen. Bezoekt u onze website, dan wordt uw IP-adres versleuteld opgeslagen (encryptie).

Bent u niet tevreden? Wij doen ons uiterste best dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kunt u een klacht bij ons indienen: vaneke@thestudy.nl  
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl